Cennik

Cennik opracowania dokumentacji projektowej

Koszt projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę od 800 zł netto.

Koszt projektu instalacji wentylacji dla domku jednorodzinnego, energooszczędnego lub pasywnego rozpoczyna się od 1000 zł netto.
W zakres projektu wchodzi:
– opis techniczny,
– dobór ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego,
– dobór centrali wentylacyjnej i materiałów do budowy kanałów wentylacyjnych,
– rzut wentylacji,
– przekroje i inne rysunki szczegółowe,
– specyfikacja materiałowa.

Koszt dla domu jednorodzinnego – od 1000 do 1400 zł netto (o powierzchni do 100 m.kw.).
Koszt dla domu jednorodzinnego – od 1400 do 2200 zł netto (o powierzchni do 200 m.kw.).
Koszt dla domu jednorodzinnego – od 2200 do 3000 zł netto (o powierzchni do 300 m.kw.).
Koszt dla domu jednorodzinnego – od 3000 do 4000 zł netto (o powierzchni do 400 m.kw.).
Koszt dla domu jednorodzinnego – od 4000 do 6000 zł netto (o powierzchni od 400 do 600 m.kw.).
W zakres projektu wchodzi:
– instalacja wodociągowa-kanalizacyjna,
– zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków (jeżeli wymagane z uwagi na brak możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej),
– instalacja kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wody (podciśnieniowe odwodnienie dachu, studnie chłonne, skrzynki rozsączające itp.),
– instalacja ogrzewcza (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, ścienne),
– kotłownia,
– instalacja gazową,
– instalacja z pompą ciepła (z doborem i rysunkami dolnego źródła – w przypadku wyboru pompy ciepła),
– instalacja solarna (w przypadku wspomagania instalacji co lub cwu przez solary),
– instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepłą (na życzenie inwestora z GWC),
– charakterystyka energetyczna (na podstawie wyników obliczeń z programu Audytor OZC),
– szczegółowa analiza OZE (na podstawie wyników z programu Audytor OZC oraz Audytor EKO) szczegółowa analiza opracowana na etapie projektowania i wstępnych uzgodnień pozwala Inwestorowi podjąć decyzję o wyborze najbardziej optymalnego źródła ciepła).

Koszt projektu przyłącza wodociągowego – od 700 zł netto
Koszt projektu przyłącza kanalizacyjnego – od 700 zł netto
Koszt projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – od 1200 zł netto
Koszt projektu uwzględnia:
– wypis z rejestru gruntu po trasie przyłącza,
– uzgodnienie uzbrojenia w ZUDP,
– uzgodnienie projektu z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.

Koszt projektu instalacji przeciwpożarowych rozpoczyna się od 6000 zł netto. Koszt projektu uzależniony jest od zakresu projektu i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego.
W zakres projektu może wchodzić:
– zewnętrzna sieć przeciwpożarowa (wodna, pianowa, zasilająca hydranty lub działka),
– pompownia i zbiornik zapasu wody przeciwpożarowej,
– instalacja tryskaczowa podstropowa,
– instalacja tryskaczowa między regałowa,
– instalacja hydrantów wewnętrznych.
Do wszystkich cen należy dodać podatek VAT. Podane ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa polskiego.
„Wszystkie projekty zawsze opracowuje projektant instalacji sanitarnych lub projektant instalacji tryskaczowych z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.”
Zadzwoń i zapytaj o cenę!

Płukanie instalacji wodą od  1000 zł netto.

Chemiczne płukanie instalacji od  1500 zł netto.

Zadzwoń zapytaj o cenę !