Przyłącze-praktyczne informacje, koszt wykonania

Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne – praktyczne informacje, koszty wykonania

To gmina jest właścicielem przyłącza. Dostawca mediów narzuca warunki podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. Mimo, że Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne jest zwierzchnikiem i wydaje warunki przyłączenia to za projekt techniczny odpowiada INWESTOR. To Ty jesteś odpowiedzialny za rozwiązanie techniczne, dlatego pozwól sobie pomóc i skontaktuj się z nami: Kontakt. Wykonany przez Nas projekt wystarczy przedłożyć dostawcy mediów (PWiK, ZWiK). Konieczne jest jego zatwierdzenie, po akceptacji mamy TRZY lata na wykonanie przyłącza. Przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne nie wymagają pozwolenia na budowę. Wystarczy tylko zgłosić zamiar budowy do Władz Miasta czy Urzędu Gminy. Jeśli w ciągu 30 dni nie otrzymają Państwo żądnej informacji, oznacza to, że urząd udzielił “milczącej” zgody. Koszt wykonania przyłącza jest uwarunkowany regionem naszego kraju i aktualnymi stawkami wykonawców. Ceny wahają się od 60 zł/mb do 180 zł z/mb.
Warto pamiętać,że przyłącze nie należy do Inwestora. Po odbiorze wykonanego przyłącza to dostawca mediów odpowiada za stan i eksploatacje,od zaworu głównego umieszczonego za wodomierzem. Chęć podłączenia się do sieci nie wiąże się tylko z wydatkami takimi jak projekt i budowa. Przygotuj się również na dodatkowe opłaty, między innymi.:
  • Wydanie warunków technicznych przyłącza  – 100 do 150 zł, kwota uwarunkowana od regionu
  • Projekt przyłącza – 1 500 do 2 500 zł , u nas możesz zaoszczędzić, sprawdź : Kontakt
  • Uzgodnienie projektu (tzw. ZUD) – 30 do 100 zł, kwota uwarunkowana od regionu
  • Uzgodnienie w Zarządzie dróg, jeśli jest konieczność zmiany ruchu na skutek zajęcia pasa drogowego) – 500 do 900 zł, kwota uwarunkowana od regionu
  • Uzgodnienie projektu (u dostawcy mediów) – 100 do 150 zł, kwota  uwarunkowana od regionu
  • Opłaty geodezyjne (wykonanie map) – 800 do 1 200 zł
  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza – 300 do 600 zł, kwota uwarunkowana od regionu
  • Odbiór końcowy przyłącza – 100-200 zł, kwota uwarunkowana od regionu
  • Opłata przyłączeniowa – 1 100 do 2 000 zł, kwota uwarunkowana od regionu

Koszty całej inwestycji oscylują między 4000- 7000 zł, a nawet mogą przekraczać zdeklarowane kwoty. Poprawne, bezbłędne wykonanie projektu, zgodne ze sztuką inżynierską pozwala Inwestorowi zaoszczędzić. Kompetentnie, należycie opracowana dokumentacja pozwala uniknąć zbyt głębokich wykopów, które znacznie podnoszą koszt całej inwestycji i źle wpływają na pracę całego układu. Aby kanalizacja działała bez zarzutów powinna być zaprojektowana jako sieć bezusterkowo wietrzona oraz przepłukiwana. Odpowiednio dobrana średnica kanału wraz ze spadkiem pozwala zachować te parametry. Duże znaczenie dla bezbłędnie wykonanego przyłącza kanalizacji ma długość i ilość załamań. Często spotykamy przyłącza kanalizacji, które nie są przemyślne,posiadają niezliczenie wiele załamań, na których należy umieścić studzienkę co generuje koszty. Co gorsza czasem zdarza się, że projektanci omyłkowo zapominają i instalacja ulega awarii w najlepszym wypadku zaczyna mulić. Podczas opracowywania projektu przyłącza wodociągowego nie można zapominać o przepisowo,optymalnie i poprawnie z Polska Normą oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dobranej armatury pomiarowej czy redukcji ciśnienia co pozwala obniżyć nakład pieniężny w  czasie trwania prac budowlanych i późniejszej eksploatacji. Zastosowanie reduktora ciśnienia zmniejsza zużycie wody, daje nam obniżenie ciśnienia w instalacji wewnętrznej czyli chroni nasze baterie oraz redukuje wpływ “wybiegu” wodomierza na błąd jego odczytu.  Znaczącym kosztem całego przedsięwzięcie są opłaty formalne, napisz do nas a powiemy CI jak zmniejszyć je do minimum.

PROFIL WODY

KR-Instal

Wyjdź zwycięsko, wejdź w Kontakt i napisz.